menü

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA 2024 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA 2024 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2024 yılında Görevde Yükselme Sınavı yapılacak olup, şartları taşıyan personelin en geç 01.02.2024 mesai bitimine İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır. Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar: Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak. Bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki şartları taşımak.

Bursa İli, Karacabey İlçe Belediyesi - ©2024
Cumhuriyet Meydanı No:1 KARACABEY / BURSA | Tel : 0224 676 86 40 | E-Posta: bilgi@karacabey.bel.tr