menü

Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Karacabey Belediye Meclisi’nin önceki akşam gerçekleşen Mayıs ayı Meclis Oturumu’nun en dikkat çeken konuları arasında Hayırlar Mahallesi’ne Kum Ocağı kurulması, Gazi Mahallesi’nin merhum Muhtarı Şükrü Keskin isminin oturduğu sokağa verilmesi ve 2014 Mali Yılı Ücretler ve Harçlar Tarifesi’nde değişiklik yapılması gibi maddeler yer aldı.hayirlare28099da-kum-ocagcc86ie28099na-onay-2 Karacabey Belediye Meclisi’nin önceki akşam yapılan, ‘Mayıs ayı Toplantısı’nda gündem dışı gelenlerle birlikte 12 madde karara bağlandı. Yalnızca 2 maddenin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda görüşülen diğer konularda genel olarak oy birliğinin sağlandığı görüldü. Meclis Oturumu’nun en dikkat çeken konuları arasında Hayırlar Mahallesi’ne Kum Ocağı kurulması, Gazi Mahallesi’nin merhum Muhtarı Şükrü Keskin isminin oturduğu sokağa verilmesi ve 2014 Mali Yılı Ücretler ve Harçlar Tarifesi’nde değişiklik yapılması gibi maddeler yer aldı. Ali Özkan başkanlığında tüm meclis üyelerinin katıldığı toplantının uyum içinde geçtiği gözlendi. Gündemin ilk maddesinde; 02.04.2014 tarihinde yaşama veda eden Gazi Mahallesi’nin merhum Muhtarı Şükrü Keskin isminin evinin bulunduğu 149 no.lu sokakta yaşatılması amacıyla Yenice, Karacaahmet, Sırabademler ve Gazi Mahalleleri’nden geçen 149 no.lu sokağın ‘Muhtar Şükrü Keskin Sokak’ olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Belediye sınırları içinde, imar planı dışında olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında,“Marjinal Tarım Alanı”nda kalan Hayırlar Mahallesi, Kavaklıdere Mevkii’nde, 93900 m² alana sahip kum ve çakıl ocağı işletmesine yönelik şehir plancısına hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı oy birliği ile onaylandı. İlgili kamu kurumları tarafından da hizmete girmesi uygun görülen kum ocağı işletmesinin 22 maddeden oluşan plan hükümlerine uyması gerektiğinin altı çizildi. Buna göre, Hayırlar’daki kum ve çakıl ocağı işletmesi ‘Sağlık Koruma Bandı’ esaslarına uymak zorunda. İşletme alanında mesken ve insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmezken; alt yapının hazırlanmasını girişimci sağlayacak ve altyapı projesi onaylanmadan inşaat izni ile yapı kullanma izni verilmeyecek. Plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda ise, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerinin yanında Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine uyulacağı belirtildi. İşletmede evsel atık sular için fosseptik ve endüstriyel atık sular için arıtma tesisi kurulma zorunluluğu öngörülüyor. Kum Ocağı’na geliş ve gidişlerde, inşaat izninden sonra alt yapı işlerinde kullanılacak tarla yollarının bakım ve onarımından da firmaya sorumluluk yüklendi. Gündemin 10. maddesinde yer alan, “2014 Mali Yılı Ücretler ve Harçlar Tarifesi’nde Değişiklik Yapılması” konusu oy birliği ile kabul edilirken; 06.11.2013 gün ve 2013/126 sayılı meclis kararına da gönderme yapıldı. Hassas ifadeler kullanılan açıklamada, “2014 Mali yılı ücretler ve harçlar tarifesinin bazı maddelerinde çevre Belediye ve ilgili hizmet birimleri ücret uygulamaları incelenmesinde tarifelerimizin yüksek belirlenmiş olması nedeniyle hizmetlerin rağbet görmediğinden kuruma zarar verildiği” belirtildi. Toplantıda alınan karar gereğince ilçede otopark ücretleri şöyle uygulanacak: Kent Meydanı Otopark Ücretleri: Giriş (1dk.dan 60 dk. kadar) 2.00 TL, 6 saate kadar her saat başı 1.00 TL, Günlük 8.00 TL ve Abonman bedeli ise 50.00 TL. Hükümet Konağı arkasında bulunan 1. No.lu Otopark Ücretleri: Giriş (1dk.dan 60 dk. kadar) 2.00 TL, 6 saate kadar her saat başı 1.00 TL, Günlük 8.00 TL, Abonman 50.00 TL. Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri Otoparkı: Giriş 1.00 TL. (Pazartesi ve Salı günleri pazaryeri olarak kullanılacağından otopark hizmeti verilmeyecek.), Günlük 1.00 TL. ve Abonman 20.00 TL. 2014 Mali Yılı Ücret ve Harçlar Tarifesi’ne göre Motorlu Kara Taşıtları’nın park etmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin belirlediği şekilde mahallerin taşıtlar tarafından işgalini önlemek amacıyla; ilk yarım saat ücretsiz, ilk 1 saate kadar 2.00 TL, 4 saate kadar her saat başı 1.00 TL, 4 saatten sonra 24 saat sonuna kadar 10.00 TL alınmasına, saat küsuratlarının ise tam ücrete yuvarlanmasına karar verildi. Meclis Toplantısı’nda gizli oylama ile yapılan, ‘Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği Üye Seçimi’nde ise AK Partili Faruk Çakır ve Ertem İşcan asil, Cem Üsküdar yedek üye olarak seçildi. Toplantıda ayrıca, Yeniköy’de pazaryerinin adresi değiştirildi. Buna göre, Yeniköy’de pazaryeri olarak 30. Sokak ve 32. Sokak arasında kalan boş alan kullanılacak. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesi sonucunda ise, mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan ayni ihtiyaçların karşılanması ve geçici olarak araç ve personel temini konularında Belediye Başkanı Ali Özkan’a bu konularla ilgili protokol yapmak üzere yetki verildi.
Bursa İli, Karacabey İlçe Belediyesi - ©2024
Cumhuriyet Meydanı No:1 KARACABEY / BURSA | Tel : 0224 676 86 40 | E-Posta: bilgi@karacabey.bel.tr