menü

Yenilenen Belediye Meclisi bugün toplanıyor

Yenilenen Belediye Meclisi bugün toplanıyor
Karacabey Belediye Meclisi, yenilenen yüzüyle ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. AK Parti adına Ali Özkan’ın zaferle çıktığı 30 Mart’taki seçimlerin ardından MHP’li Hüsnü Doğruoğlu dışında Belediye Başkanı dahil tümüyle yenilenen Karacabey Belediye Meclisi, saat 09.00′da Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya gelecek. Gündem dışı hariç 8 maddenin yer aldığı Meclis Oturumu’nda şu konular karara bağlanacak: 1. 02.04.2014 gün ve 34 sayılı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4.Maddesine (Ek.09.01.1952 – 5856/1 Md.) istinaden Koruma Meclisi ile 5.Maddesi uyarınca Murakebe Heyetine gizli oy ile (5) asil, (5) yedek üye seçimi” hakkındaki teklif yazısı. 2. 02.04.2014 gün ve 35 sayılı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “Belediye Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonları ve Encümen Üye Seçimi” hakkındaki teklif yazısı. 3. 02.04.2014 gün ve 36 sayılı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “Faaliyet Raporu” hakkındaki teklif yazısı. 4. 02.04.2014 gün ve 37 sayılı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “Denetim Komisyon Raporu” hakkındaki teklif yazısı. 5. 02.04.2014 gün ve 38 sayılı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “Belediye Meclisimizin yıllık tatil ayı ile toplantı gün ve saati” hakkındaki teklif yazısı. 6. 10.03.2014 gün ve 2014 – 03/07 sayılı a) “İlçemiz Selimiye Mahallesi, 131 ada, 27 nolu parselin bitişiğinde mülkiyeti şahıslara ait 548.71 m² alanlı 34 nolu parselin imar planı değişikliğinden çıkartılarak bu alanda tekrar imar plan tadilatının yapılması” b) “İlçemiz Hüdavendigar Mahallesi, 25 pafta, 60 ada, 322-323-340-338 ve 336 nolu parsellerin arka cephesinde yer alan tarım arazilerine ana yoldan giriş ve çıkış yapmalarına imkan sağlayacak şekilde yeni bir düzenleme ile imar planlarında tadilat yapılması gerektiğinden Şehir Plancısına hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının onaylanması” c) “İlçemiz Hüdavendigar Mahallesi, 24 pafta, 94 ada, 20 nolu parselde onaylanan Özel Anaokul ve Özel İlköğretim Okuluna ilaveten aynı parselde yapılmak istenen Özel Eğitim Tesisi ve Düğün Salonu hakkında istenilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşünün incelenerek karar verilmesi” hakkındaki Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu. 7. 27.03.2014 gün ve 32 sayılı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “İlçemiz Bayramdere Köyü, Yeniköy Mevkii, 6 pafta, 103 ada, 10 nolu parsel İmar planımızda ayrık ikiz nizam, 2 kat (6.50 m.) konut bölgesinde kalmakta olup, 10 nolu parsel sahibinin 9 nolu parsel yerine, 2 nolu parsel tarafına binasını birleştirip üç tarafını bahçe yapılması istenilen imar durumu” hakkındaki teklif yazısı. 8. 31.03.2014 gün ve 33 sayılı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “İlçemiz Tavşanlı Mahallesi, 807 ada, 1 nolu parsel Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunmakta olup taşınmazın imar planımızda değişiklik yapılarak Resmi Kurum Alanı olarak işaretlenmesi doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.
Bursa İli, Karacabey İlçe Belediyesi - ©2024
Cumhuriyet Meydanı No:1 KARACABEY / BURSA | Tel : 0224 676 86 40 | E-Posta: bilgi@karacabey.bel.tr